Sociaal

Wat is gezond sociaal gedrag?

Wij zijn over het algemeen sociale wezens, dat betekend dat we de voorkeur hebben in een groep samen te leven. Hierbij is de interactie van ons als individu met de omgeving belangrijk om sociale regels, waarden en normen aan te lerenDoor interactie met je omgeving pas je geleerde vaardigheden toe en leer je van anderen sociale regels en gewoonten. Relaties met anderen bepalen voor een groot deel de inhoud van ons leven. Gezond sociaal gedrag is het ontwikkelen van begrip voor anderen en onze eigen positieve houding tegenover de ander. Het gaat om het hebben van respect voor gemeenschappelijke normen en waarden, zoals geweldloosheid, niet liegen/stelen, beheersing en samen delen.

Ben je zichtbaar geïntegreerd?

Sociaal denken is weten dat er opvattingen, wensen, gevoelens en gedachten zijn bij jezelf en bij de anderen. Sociaal gedrag is het gedrag van ons als individu dat gericht is op de ander, het zijn sociaal wenselijke handelingen. Het is je zichtbaarheid in de maatschappij. Gezond sociaal gedrag is geïntegreerd zijn met je omgeving en je hierin gelijkwaardig voelen. Je schept samen met je omgeving voorwaarden voor het ervaren van tevredenheid. Het hebben van betrouwbare steun in je omgeving is een belangrijke voorwaarde voor je gezondheid. 

Wat is sociaal-emotionele ontwikkeling?

Het sociale en het emotionele zijn nauw met elkaar verbonden. Bij het emotionele gaat het meer om de geuite emoties van een individu en bij het sociale gaat het om de interactie van het individu met de omgeving. Emotionele ontwikkeling is het kennen, herkennen en begrijpen van eigen en andermans gevoelens en hoe hier mee om te gaan. Opvoeding heef een grote invloed op deze ontwikkeling. Kinderen die veel liefde hebben ontvangen hebben minder moeite met het tonen van liefde en het inleven in een ander. Bij een moeilijke jeugd is iemand eerder afstandelijk en zwijgzaam. Zo groeit ook het beeld wat je over je zelf hebt en ontwikkel je als vanzelf strategisch eigenschappen.

Wat is je eigen persoonlijkheid?

Je persoonlijkheid is, je ego, je zelfbeeld het is een geheel van voelen, denken en doen, deze eigenschappen bepalen hoe je in verschillende situaties zal reageren. Het is een geheel aan verworven strategische eigenschappen door sociale interactie. Je omgeving, je familie, vrienden en werk hebben een sterke invloed op de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Je persoonlijkheidseigenschappen bevatten je aangeleerde kwaliteiten om te functioneren in de maatschappij en deze kun je aan of afleren. Gedurende je leven kan je persoonlijkheid zich daarom aanpassen, bijvoorbeeld ten gevolge van levensgebeurtenissen of omdat je andere eigenschappen nodig hebt om de volgende stap te maken op je levenspad. Met behulp van de juiste interactie met je omgeving of doelgericht hulp van een coach, kan je gericht veranderen. Persoonlijkheid bestaat uit de gedachten stroom in je hoofd die overal over oordeelt, dit kan ervaren worden als piekeren, onrust, perfectionisme, streven en zorgen maken.

Hoe zit dat met karakter?

Karakter gaat over je erfelijke kenmerken, het is je onveranderlijke stabiele kern. Bij de geboorte zijn deze eigenschappen al merkbaar, zoals een baby die juist veel of weinig slaapt. Vergelijk het met het verschil in rassen bij honden. Ieder ras heeft een duidelijk karakter met typische positieve en negatieve eigenschappen. Opvoeding heeft vervolgens een grote invloed of de positieve karakter eigenschappen goed en beheerst ontwikkeld kunnen worden. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor de doorontwikkeling van een positief en stabiel karakter. Het bevat je aangeboren talenten, je kwaliteiten waar je van nature goed in bent. Het is de plek binnen in jezelf waar je diepe stilte ervaart, de plaats waar alleen je unieke zelf is en niemand anders kan komen. 

Wat is gezond gedrag?

Gezond gedrag is een diepere vorm van leren door aanpassing, je overtuigingen, ideeën en houding structureel innerlijk kunnen veranderen. Dit is belangrijk om aansluiting te vinden met je omgeving. Eigenschappen zoals, zelfkennis, doorzettingsvermogen en het hebben van voldoende leerervaringen met directe feedback zijn van cruciaal belang, om eigen positief gedrag op lange termijn duurzaam te veranderen. Coaching kan je hierbij ondersteunen, zodat je zelf meer invloed hebt op je eigen gedrag en je omgeving. Met coaching ga je gericht aan de slag om beperkende negatieve overtuigingen en gevoelens los te laten. Deze kunnen diep geworteld aanwezig zijn zonder dat je hier zelf bewust van bent, een coach is een spiegel die je helpt om negatieve ballast van je af te laten glijden. Je hebt hierna meer controle, energie en positieve gevoelens en je voelt je merkbaar lichter.

coaching is doelgerichte positieve interactie