Algemene voorwaarden en privacy

Algemeen
• Iedere deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen gezondheid en het aangeven van grenzen tijdens de prive en groepssessies. Love What You Do is niet aansprakelijk voor letsel van de deelnemers.
• Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk blessures e.d. bij de coach/therapeut aan te geven, voor aanvang.
• Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan (ook niet op trilstand).
• Parkeren op eigen terrein en anders op toegestane parkeerhavens en parkeerplaatsen.

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen yogamat en neem een handoek mee vanuit hygiënisch oogpunt.

• Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor een overzicht van de actuele prijzen de site: www.lovewhatyoudo.eu

 
Privacyverklaring
• Uw gegevens worden gebruikt om met u te communiceren; zowel individueel via mail of per telefoon. Daarnaast voor collectieve communicatie in periodieke nieuwsbrieven en app groepen.
• Uw privacy wordt gerespecteerd en Love What You Do Body & Mind Studio, zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Door het aangaan van een abonnement/ deelname van lessen/sessies verklaart  u in te stemmen met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Love What You Do Body & Mind Studio.