Voorwaarden en privacy

Abonnement Yoga/Pilates groepslessen
• Een abonnement verloopt per maand, tot wederopzegging.  Je sluit een abonnement minimaal af voor 3 maanden.
• Opzegging is uiterlijk een maand vooraf, via mail.
• Er staat een boete van € 65 op het storneren van een incasso. Wil je een bedrag terugvorderen, omdat deze onterecht is stuur een mail aan: LWY@lovewhatyoudo.eu dan boeken wij het bedrag terug.
• Bij een abonnement heeft u het recht 1 x per kalanderjaar het abonnement op vakantiestop te zetten. Geef dit uiterlijk 1,5 maand van te voren door.
• Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor een overzicht van de actuele prijzen de site: www.lovewhatyoudo.eu/tarieven
• Tijdens bepaalde schoolvakanties is LWYD gesloten. Zie voor een overzicht van de sluitingsperioden de site: www.lovewhatyoudo.eu/tarieven.
 
Algemeen
• Iedere deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen gezondheid en het aangeven van grenzen tijdens de lessen en sessies. Love What You Do is niet aansprakelijk voor letsel van de deelnemers.
• Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk blessures e.d. bij de docent/therapeut aan te geven, voor aanvang van een les/sessie.
• Gebruik van mobiele telefoons is tijdens de groepsles niet toegestaan (ook niet op trilstand).
• Parkeren op eigen terrein en anders op toegestane parkeerhavens en parkeerplaatsen.
 
Privacyverklaring
• Uw gegevens worden gebruikt om met u te communiceren; zowel individueel via mail of per telefoon. Daarnaast voor collectieve communicatie in periodieke nieuwsbrieven.
• Uw privacy wordt gerespecteerd en Love What You Do Yoga, zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Door het aangaan van een abonnement/ deelname van lessen/sessies verklaart  u in te stemmen met de algemene voorwaarden en privacyverklaringOntstress met Yoga Body & Mind Release