Voorwaarden en privacy

Regulier abonnement Yoga/Pilates groepslessen
• Je sluit een abonnement af per periode. Sluit je later aan dan betaal je pro rato.

• De periode staat per jaar vermeld op de website en ook de vakanties.
• Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor een overzicht van de actuele prijzen de site: www.lovewhatyoudo.eu/tarieven
• Tijdens bepaalde schoolvakanties is LWYD gesloten. Zie voor een overzicht van de sluitingsperioden de site: www.lovewhatyoudo.eu/tarieven.
 
Algemeen
• Iedere deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen gezondheid en het aangeven van grenzen tijdens de lessen en sessies. Love What You Do is niet aansprakelijk voor letsel van de deelnemers.
• Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk blessures e.d. bij de docent/therapeut aan te geven, voor aanvang van een les/sessie.
• Gebruik van mobiele telefoons is tijdens de groepsles niet toegestaan (ook niet op trilstand).
• Parkeren op eigen terrein en anders op toegestane parkeerhavens en parkeerplaatsen.

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen yogamat en neem een handoek mee vanuit hygiënisch oogpunt.
 
Privacyverklaring
• Uw gegevens worden gebruikt om met u te communiceren; zowel individueel via mail of per telefoon. Daarnaast voor collectieve communicatie in periodieke nieuwsbrieven.
• Uw privacy wordt gerespecteerd en Love What You Do Yoga, zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Door het aangaan van een abonnement/ deelname van lessen/sessies verklaart  u in te stemmen met de algemene voorwaarden en privacyverklaringOntstress met Yoga Body & Mind Release